Terminal הוא מסוף (חלונית) דרכה ניתן לבצע פעולות באמצעות פקודות בלבד!

טרמינל מקינטוש כניסה מדריך

טרמינל מקינטוש כניסה מדריך

ז"א שבמקום לבצע פעולה כלשהי במערכת עם העכבר, מכניסים שורת פקודה בטרמינל.

בשביל מה צריך את זה?

1. לעיתים זה יותר נוח (כשיודעים לעבוד עם הממשק פקודות).

2. יש תקלות במק או פעולה שאפשר לבצע רק באמצעות "המסוף" (טרמינל).

אתם לא אמורים להכיר את כל הפקודות אלא רק לדעת שזה קיים. ואיך נכנסים למסוף.

איך נכנסים לטרמינל?

בתפריט העליון בוחרים GO (הפעלה) > בוחרים Utilities (עזרים) > בחלון החדש את Terminal (סמל שחור).

שימו לב שאפשר להיכנס ל- Utilities עם קיצור במקלדת Command + Shift + U.

25 פעולות שאפשר לבצע דרך Terminal

אם אתם "שוחים" בשפה האנגלית, תוכלו להכיר 25 טיפים ופעולות שאפשר לבצע דרך הטרמינל.

http://www.maclife.com/article/feature/25_terminal_tips_every_mac_user_should_know

אודות חגי לוי

חגי לוי - מיסד אתר 9Comp. בלוגר הכותב מדריכים, חדשות באתר. טכנאי למחשבי מקינטוש ופיסי. שירות בתשלום - פרטי ההתקשרות נמצאים בסמל הקטן של "הבית" (סוף החתימה) או בתפריט העליון "שירותים בתשלום".