קיצורי דרך במקלדת מקינטוש

עם קיצורי הדרך במקלדת ניתן לתפעל את המק ביתר מהירות!

בעמוד זה איחדתי עבורכם את הקיצורים הכי שימושיים במחשבי המקינטוש.

ניתן לקבל את רשימת הקיצורים המלאה בעמוד קיצורי הדרך של חברת אפל (העמוד בשפה האנגלית).

 6 מקשים מרכזיים

ע"י שילוב אחד מהמקשים הבאים + מקש נוסף במקדלת ניתן להפיק פעולה וקיצור דרך, המקשים הינם:

קיצור דרך במקלדת מקינטוש קומנד– מקש Command (קומנד), במחשבי מקינטוש ישנים המקש יוצג עם סמל "תפוח"
קיצור דרך במקלדת מחשבי מקינטוש קונטרול– מקש Control (קונטרול)
קיצור דרך במקלדת מחשבי מקינטוש אלט– מקש Alt (אלט) הנקרא גם בשם Options (אופציונס)
קיצור דרך במקלדת מחשבי מקינטוש שיפט– מקש Shift (שיפט)
קיצור דרך במקלדת מחשבי מקינטוש קפס לוק– מקש Caps Lock (קפס-לוק)

– Fn מקש Function (פנקשיין)

קיצורי דרך Finder

קיצור דרך מה הוא עושה?
Shift+Command+U פותח את תיקית ה- Utilities (שרותי מערכת)
Shift+Command+A פותח את תיקית ה- Application (יישומים)
Shift+Command+D פותח את תיקית ה- Desktop (שולחן העבודה)
Shift+Command+C פותח את תיקית ה- Computer (מחשב)
Shift+Command+H פותח את תיקית ה- Home (תיקית הבית)
Shift+Command+F
פותח את ה- Spotlight (חיפוש קבצים)
Shift+Command+K פותח את חלון ה- Network (רשת)
Shift+Command+Q התנתקות מהמערכת (Log Out)
Shift+Command+N יצירת תיקיה מחדשה (Create New Folder)
Shift+Command+T הוספה למועדפים (Add to favorites)
Shift+Command+Delete לרוקן את סל המחזור (Empty Trash)
Command+Delete להעביר אל סל המחזור (Move to Trash)
Command+A לסמן את כל הקבצים (Select all Items)
Command+C להעתיק את הקבצים (Copy)
Command+V להדביק את הקבצים (Paste)
Command+D לשכפל את הקבצים (Duplicate)
Command+Alt+V לגזור את קבצים (Cut) – יש לבצע Copy רגיל ולהשתמש בקיצור
Command+A  צור קיצור דרך (Make Alias)
Command+I לקבל מידע על כונן (Get Info)
Command+E לפלוט תקליטור מהכונן דיוידי (Eject)
Command+1 להציג את הקבצים כסמלים (Icons)
Command+2 להציג את הקבצים ברשימה (List)
Command+3 להציג את הקבצים בעמודות (Columns)
Command+Tab להחליף בין יישומים פתוחים (Switch Application)
Command+M למזער את החלון (Minimize Window)
Option+Command+M למזער את כל החלונות (Minimize all Windows)
Command+W לסגור את החלון (Close Window)
Option+Command+W לסגור את כל החלונות (Close All Windows)
Command+Space להחליף בין השפות עברית ואנגלית (Change Languages)
Option+Shift+Command+Esc (להחזיק 3 שניות) לאלץ את המערכת לסגור את התוכנית (Force Quit)
Control+Command+I קבלת אינפורמציה אודות המערכת (Summery Info)
להחזיק את מקש Command בעת גרירת הקבצים העברה של הקבצים ממקום למקום (Move)
להחזיק את מקש Option בעת גרירת הקבצים העתקה של הקבצים ממקום למקום (Copy)
להחזיק את מקש Option+Command בעת גרירת הקבצים יצירת קיצור דרך של הקובץ הנגרר (Alias)
?+Command+Shift עזרה (Mac Help)
Option+Command+Eject להכניס את המערכת למצב שינה (Sleep Mode)
Control+Command+Eject לסגור את כל התוכניות ולבצע איתחול (Quit all Apps+Restart)
Control+Option+Command+Eject לסגור את כל התוכניות ולבצע כיבוי (Quit all Apps+Shut Down)
Control+F1 מקלדת פעילה/נעולה (Keyboard Access on or off)
Control+F2 למקד את המערכת אל שורת התפריטים (Menu Bar)
Control+F3 למקד את המערכת אל המכתבה (Dock)
Control+F5 למקד את המערכת אל סרגל הכתים (Toolbar)
F11 להסתיר/להציג את כל החלונות (Hide/Show all Windows)
F12 להסתיר/להציג את שולחן העבודה (Hide/Show Desktop)
"."+Option+Control+Command להגביר את חדות המסך (Increase Screen Contrast)
","+Option+Control+Command להגביר את חדות המסך (Decrease Screen Contrast)
Shift+Command+3 לצלם את המסך אל קובץ (Print Screen to file)
Shift+Control+Command+3 לצלם את המסך אל זיכרון המחשב (Print Screen to clipboard)
"`"+Option+Command למקד את המערכת אל הצייר/שרטט (Window Drawer)

בתוך יישומים (Application Shortcuts)

קיצור דרך מה הוא עושה?
Control+A לעבור לתחילת השורה/פיסקה
Control+E לעבור לסוף השורה/פיסקה
Control+F להעביר את האות קדימה
Control+B להעביר את האות אחורה
Control+D למחוק את האות מקדימה לסמן
Control+H
למחוק את האות מאחורי הסמן
Control+K למחוק שורה מהקדימה לסמן עד סוף השורה
Control+L למקם את הסמן באמצע
Control+N להעביר למטה שורה אחת
Control+P להכלות למעלה שורה אחת
Control+O להכניס שורה חדשה אחרי הסמן
Control+T להחליף את סדר האותיות מאחורי הסמן
Control+V לעבור עמוד אחד למטה
Command+N ליצור מסמך חדש (Create New Document)
Command+O לפתוח מסמך חדש (Open Document)
Command+Q יציאה מתוכנית (Quit Application)
Command+S לשמור מסמך (Save)
Shift+Command+S לשמור מסמך בשם (Save as)
Command+P להדפיס מסמך (Print)
Shift+Command+P להדפיס מסמך עם בחירת פרמטרים (Specifying Printing (Parameters
Command+B להדגיש את הטקסט (Bold)
Command+U ליצור שורה מתחת לטקסט (Underline)
Command+I להטות את הטקסט (Italicize)
Command+C להעתיק את הטקסט (Copy)
Command+V להדביק את הטקסט (Paste)
Command+X לגזור את הטקסט (Cut)
Command+A לסמן את כל הטקסט
Command+Z לבטל פעולה אחרונה (Undo)
Shift-Command+Z להחזיר לתוקף את הפעולה האחרונה (Redo)
Command+T מציג את חלון הגופנים (Fonts)
Command+W לסגור את החלון הנוכחי (Close Window)
Command+H להחביא את חלון התוכנה (Hide Window)
Command+F לפתוח את שדה החיפוש (Find)
Command+E לחפש את הטקס שנבחר (Find Selected)
":"+Command להציג את חלון הכיתוב/איות (Spelling Window)
 ","+Command לפתוח את עדיפויות התוכנה (Application's Preferences)
 "?"+Command עזרה של התוכנה (Application's Help)

בזמן אתחול המחשב (Start-up Shortcuts)

קיצור דרך מה הוא עושה?
(Alt (Option מציג את כל הדיסקים/מערכות שניתן לאתחל איתם את המחשב (Bootable volumes)
Shift לאתחל את המחשב במצב בטוח (Safe Mode)
C לאתחל את המחשב דרך הכונן DVD/CD
T לאתחל את המחשב דרך התקן FireWire
N לאתחל את המחשב דרך הרשת (NetBoot)
X
לאלץ את המחשב לאתחל מכוננים שאינם Mac OS X
Command+S לאתחל את המחשב במצב "משתמש יחיד" (Single User)
Command+V לאתחל את המחשב במצב "מילולי" (Verbose Mode)

העמוד הנ"ל מסכם את כל ק.הדרך החשובים במערכת OS X. רוב קיצורי הדרך עובדים בכל מערכות מקינטוש וחלקם עובדים רק במערכות 10.6 ומעלה.
מומלץ להכיר – הרי בשביל מה קניתם את המק :)

צור/י קשר

צור קשר עם חגי מק

קצת על טכנאי מחשבים

אני שמח שבעזרת המאמר הצלחתם ללמוד על עולם המקינטוש ולתפעל את מערכת ההפעלה OS X ביתר מיומנות.
אשמח להיות לך לעזר בכל הקשור לעולם הטכנולוגיה והמחשוב.

ניתן לקבל את פרטי יצירת קשר עימי בעמוד טכנאי מקינטוש 9Comp.

אודות חגי לוי

חגי לוי - מיסד אתר 9Comp. בלוגר הכותב מדריכים, חדשות באתר. טכנאי למחשבי מקינטוש ופיסי. שירות בתשלום - פרטי ההתקשרות נמצאים בסמל הקטן של "הבית" (סוף החתימה) או בתפריט העליון "שירותים בתשלום".